Spoľahlivé solárne riešenie pre vašu domácnosť

Systémy pre domácnosť

Spoľahlivé solárne riešenie pre vašu domácnosť

Systémy pre domácnosť

Domácnosti sú charakteristické malou spotrebou energie počas dňa a väčšou spotrebou počas ranných a večerných hodín, preto je optimálne použitie hybridných systémov s batériami.

3kWp hybridný systém

Domácnosť Mini

3kWp hybridný systém

Domácnosť Mini

Predpokladaná ročná výroba energie je 3312kWh*

5kWp hybridný systém

Domácnosť Stred

5kWp hybridný systém

Domácnosť Stred

Predpokladaná ročná výroba energie je 5520kWh*

8kWp hybridný systém

Domácnosť Maxi

7kWp hybridný systém

Domácnosť Maxi

Predpokladaná ročná výroba energie je 7728kWh*

7kWp hybridný systém

Domácnosť Maxi

2kWp systém

Fotovoltaický ohrev vody

Predpokladaná ročná výroba energie je 2270Wh*

Podľa vašich predstáv

Domácnosť na mieru

DOM
Podľa vašich predstáv

Domácnosť na mieru

MÔJ DOM

Popis balíka

Navrhneme pre vašu domácnosť optimálny fotovoltaický systém s ohľadom na všetky vaše elektrické spotrebiče, spôsob vykurovania a ohrevu vody.

Zabezpečíme pre Vás:

Obhliadka a poradenstvo -  Energetický audit a pomoc pri výbere vhodného systému na základe profilov spotreby -  Administratíva spojená s legalizáciou FVE u vášho distribútora elektriny -  Doprava systému -  Odborná montáž vrátane úpravy meracieho rozvádzača odberného miesta -  Uvedenie do prevádzky, test funkčnosti, revízia

Zaujíma vás viac ?

Takto to v praxi funguje

DETAIL

Domácnosti sú charakteristické malou spotrebou energie počas dňa a väčšou spotrebou počas ranných a večerných hodín, preto je optimálne použitie hybridných systémov s batériami.

Ako funguje hybridný menič?
Hybridný menič funguje podobne ako ON-GRID, dotuje potrebnú energiu priamo do siete, rozdiel je v tom, že ak je spotreba nižšia ako potencionálna výroba, menič neznižuje svoj výkon ale nasmeruje tento prebytok do pripojenej batérie. V prípade, že nie je dostatočné osvetlenie panelov a je nabitá batéria, menič naďalej vyrába výstupné napätie z batérie pokiaľ sa nevybije. Celý system je konfigurovateľný a je možné využívanie FVE a batérie nastaviť podľa požiadaviek inštalácie.

Rozdiel medzi 1 fázovým a 3 fázovým meničom
Väčšina elektroinštalácií v SK je 3-fázová
, preto je väčšinou požadovaný 3-fázový hybridný menič. V prípade, že je požadovaný nižší celkový výkon FVE (spravidla do 6kW), je možné použiť aj 1-fázový hybridný menič, pričom si zákazník zvolí jednu fázu v dome, ktorá bude dotovaná z FVE a na ňu pripojí požadované spotrebiče. Výhoda 1-fázového hybridného meniča je, že dokáže pracovať s batériami s nízkym napätím 48V, pričom 3-fázové meniče potrebujú vždy tzv. HV (high voltage) batériu s napätím od 120V vyššie v závislosti od výkonu meniča.

Funkcia BACKUP
Špecialitou hybridných meničov je funkcia BACKUP, kde na zvlášť výstup meniča je možné pripojiť také spotrebiče, ktoré potiahne menič z batérie aj v prípade výpadku siete. Tento výstup sa ale nemusí použiť a všetky spotrebiče môžu ostať na ON-GRID vetve.

 

Využite silu slnka vo svoj prospech

Efektívne spôsoby využitia fotovoltaiky pre domácnosti

SOLÁR

Fotovoltaický ohrev vody

Fotovoltaická klimatizácia

Najnávratnejším spôsobom využitia fotovoltaiky je v prípade použitia elektrického bojleru na ohrev vody. Bojler predstavuje približne 50% spotreby elektrickej energie domácnosti. Výhodou je nízky počet panelov, minimálny zásah do elektroinštalácie, nízka cena meniča a tým rýchla návratnosť.

Fotovoltaická klimatizácia je zaujímavé spojenie dvoch systémov, využívajúc fakt, že požiadavka chladenia priestorov je priamo úmerná intenzite slnečného žiarenia. Výsledkom je klimatizácia s nulovými nákladmi na elektrickú energiu.

home-3_01-1ad
ahome-3_01-2
Využite silu slnka vo svoj prospech

Efektívne spôsoby využitia fotovoltaiky pre domácnosti

SOLÁR

Fotovoltaický ohrev vody

Fotovoltaická klimatizácia

Najnávratnejším spôsobom využitia fotovoltaiky je v prípade použitia elektrického bojleru na ohrev vody. Bojler predstavuje približne 50% spotreby elektrickej energie domácnosti. Výhodou je nízky počet panelov, minimálny zásah do elektroinštalácie, nízka cena meniča a tým rýchla návratnosť.

Fotovoltaická klimatizácia je zaujímavé spojenie dvoch systémov, využívajúc fakt, že požiadavka chladenia priestorov je priamo úmerná intenzite slnečného žiarenia. Výsledkom je klimatizácia s nulovými nákladmi na elektrickú energiu.

home-3_01-1ad